Ruang VIP

Ruang Foto Nama Masuk Keluar Keterangan
Tanggal & Jam Tanggal & Jam
A - TN. FREDY TANUWIDJAJA
TAN GIOK SIEN
Usia : 84 Tahun
13 Jul 2024 12:15 17 Jul 2024 09:00 BAGUS
DIMAKAMKAN
Di SENTONG BARU - LAWANG
17 Jul 2024
B - NY. LIE JEANNY ELISANTY

Usia : 73 Tahun
09 Jul 2024 08:35 15 Jul 2024 07:00 TIARA
DIMAKAMKAN
Di SENTONG BARU - LAWANG
15 Jul 2024
C - NY. LIE JEANNY ELISANTY

Usia : 73 Tahun
09 Jul 2024 08:35 15 Jul 2024 07:00 TIARA
DIMAKAMKAN
Di SENTONG BARU - LAWANG
15 Jul 2024
D - - - - -
E - TN. HENKIE HENDRATA KUSUMA

Usia : 78 Tahun
13 Jul 2024 11:10 16 Jul 2024 10:00 ARIO
DIKREMASIKAN
Di EKA PRAYA
16 Jul 2024
F - TN. HENKIE HENDRATA KUSUMA

Usia : 78 Tahun
13 Jul 2024 11:10 16 Jul 2024 10:00 ARIO
DIKREMASIKAN
Di EKA PRAYA
16 Jul 2024
G - TN. NJONG GUNAWAN SANTOSO

Usia : 95 Tahun
12 Jul 2024 19:12 15 Jul 2024 10:00 ARIO
DIKREMASIKAN
Di EKA PRAYA
15 Jul 2024
H - TN. NJONG GUNAWAN SANTOSO

Usia : 95 Tahun
12 Jul 2024 19:12 15 Jul 2024 10:00 ARIO
DIKREMASIKAN
Di EKA PRAYA
15 Jul 2024
I - TN. NJONG GUNAWAN SANTOSO

Usia : 95 Tahun
12 Jul 2024 19:12 15 Jul 2024 10:00 ARIO
DIKREMASIKAN
Di EKA PRAYA
15 Jul 2024
J - NY. RUSTIN RAHAYU

Usia : 88 Tahun
11 Jul 2024 00:00 14 Jul 2024 08:00 BG.ABADI
DIMAKAMKAN
Di SENDANG REJO - BOJONEGORO
14 Jul 2024
K - NY. RUSTIN RAHAYU

Usia : 88 Tahun
11 Jul 2024 00:00 14 Jul 2024 08:00 BG.ABADI
DIMAKAMKAN
Di SENDANG REJO - BOJONEGORO
14 Jul 2024
L - NY. LYDIANA PRATIGNJO

Usia : 72 Tahun
12 Jul 2024 09:29 16 Jul 2024 10:30 ARIO
DIKREMASIKAN
Di EKA PRAYA
16 Jul 2024
M - NY. KINARIYA ANGGRAENI

Usia : 96 Tahun
11 Jul 2024 11:22 14 Jul 2024 08:00 ARIO
DIMAKAMKAN
Di SUKO - LUMAJANG
14 Jul 2024
N - NY. KINARIYA ANGGRAENI

Usia : 96 Tahun
11 Jul 2024 11:22 14 Jul 2024 08:00 ARIO
DIMAKAMKAN
Di SUKO - LUMAJANG
14 Jul 2024
O - NY. YUSTINA ELIZABETH

Usia : 80 Tahun
13 Jul 2024 12:15 15 Jul 2024 09:00 BAGUS
DIMAKAMKAN
Di KEPUTIH
15 Jul 2024

Ruang Foto Nama Masuk Keluar Keterangan
Tanggal & Jam Tanggal & Jam
II.A - NY. INDAYANI

Usia : 83 Tahun
13 Jul 2024 18:10 15 Jul 2024 10:00 ARIO
-
Di -
15 Jul 2024
II.B - - - - -
II.C - - - - -
II.D - - - - -
II.E - - - - -
II.F - - - - -
II.G - - - - -
II.H - - - - -
II.I - - - - -
II.J - - - - -
II.K - - - - -
II.L - - - - -
II.M - - - - -
II.N - - - - -
II.O - NY. INDAYANI

Usia : 83 Tahun
13 Jul 2024 18:10 15 Jul 2024 10:00 ARIO
-
Di -
15 Jul 2024

Ruang Biasa

Ruang Foto Nama Masuk Keluar Keterangan
Tanggal & Jam Tanggal & Jam
01 - TN. TSANG JOSHUA ARDY

Usia : 77 Tahun
08 Jul 2024 20:00 15 Jul 2024 09:00 ARIO
DIMAKAMKAN
Di ASRI ABADI - LAWANG
15 Jul 2024
02 - TN. TSANG JOSHUA ARDY

Usia : 77 Tahun
08 Jul 2024 20:00 15 Jul 2024 09:00 ARIO
DIMAKAMKAN
Di ASRI ABADI - LAWANG
15 Jul 2024
03 - TN. TSANG JOSHUA ARDY

Usia : 77 Tahun
08 Jul 2024 20:00 15 Jul 2024 09:00 ARIO
DIMAKAMKAN
Di ASRI ABADI - LAWANG
15 Jul 2024
04 - - - - -
05 - TN. HERMANTO WIJAYA

Usia : 83 Tahun
12 Jul 2024 10:23 14 Jul 2024 13:00 BAGUS
DIKREMASIKAN
Di EKA PRAYA
14 Jul 2024
06 - NY. GOEI TJONG NJA

Usia : 83 Tahun
13 Jul 2024 16:35 16 Jul 2024 10:00 BAGUS
DIMAKAMKAN
Di KEPUTIH
16 Jul 2024
07 - NY. GOEI TJONG NJA

Usia : 83 Tahun
13 Jul 2024 16:35 16 Jul 2024 10:00 BAGUS
DIMAKAMKAN
Di KEPUTIH
16 Jul 2024
08 - NY. ENDANG SULISTYOWATI GUNAWAN

Usia : 69 Tahun
11 Jul 2024 15:00 14 Jul 2024 08:00 BG.ABADI
DIKREMASIKAN
Di EKA PRAYA
14 Jul 2024
09 - TN. EKA PRIJANTO

Usia : 70 Tahun
08 Jul 2024 09:30 14 Jul 2024 10:00 TIARA
DIKREMASIKAN
Di KEPUTIH
14 Jul 2024
10 - TN. TAN SOEN HWA

Usia : 76 Tahun
12 Jul 2024 14:54 14 Jul 2024 15:00 BAGUS
DIMAKAMKAN
Di KEPUTIH
14 Jul 2024
11 - TN. ABU.SULIM SANJAYA

Usia : 76 Tahun
11 Jul 2024 06:59 14 Jul 2024 10:00 BG.ABADI
DILARUNG
Di TANJUNG PERAK
14 Jul 2024
12 - TN. ABU.SULIM SANJAYA

Usia : 76 Tahun
11 Jul 2024 06:59 14 Jul 2024 10:00 BG.ABADI
DILARUNG
Di TANJUNG PERAK
14 Jul 2024
15 - TN. TSANG JOSHUA ARDY

Usia : 77 Tahun
08 Jul 2024 20:00 15 Jul 2024 09:00 ARIO
DIMAKAMKAN
Di ASRI ABADI - LAWANG
15 Jul 2024
16 - TN. TSANG JOSHUA ARDY

Usia : 77 Tahun
08 Jul 2024 20:00 15 Jul 2024 09:00 ARIO
DIMAKAMKAN
Di ASRI ABADI - LAWANG
15 Jul 2024
17 - TN. TSANG JOSHUA ARDY

Usia : 77 Tahun
08 Jul 2024 20:00 15 Jul 2024 09:00 ARIO
DIMAKAMKAN
Di ASRI ABADI - LAWANG
15 Jul 2024
18 - TN. TSANG JOSHUA ARDY

Usia : 77 Tahun
08 Jul 2024 20:00 15 Jul 2024 09:00 ARIO
DIMAKAMKAN
Di ASRI ABADI - LAWANG
15 Jul 2024
21 - - - - -
22 - - - - -
23 - - - - -
24 - TN. FREDY JOHAN

Usia : 71 Tahun
11 Jul 2024 11:00 15 Jul 2024 08:00 BG.ABADI
DIKREMASIKAN
Di EKA PRAYA
15 Jul 2024
25 - TN. FREDY JOHAN

Usia : 71 Tahun
11 Jul 2024 11:00 15 Jul 2024 08:00 BG.ABADI
DIKREMASIKAN
Di EKA PRAYA
15 Jul 2024
26 - - - - -
27 - TN. DJONNI IRIANTO

Usia : 79 Tahun
13 Jul 2024 17:20 - ARIO
-
Di -
-
28 - TN. HERMAN SETYABUDHI KARTAKUSUMA

Usia : 81 Tahun
11 Jul 2024 09:00 14 Jul 2024 12:00 GLORIA
DIKREMASIKAN
Di EKA PRAYA
14 Jul 2024
29 - TN. HERMAN SETYABUDHI KARTAKUSUMA

Usia : 81 Tahun
11 Jul 2024 09:00 14 Jul 2024 12:00 GLORIA
DIKREMASIKAN
Di EKA PRAYA
14 Jul 2024
30 - - - - -
31 - NY. ENDANG PIK LIUWATI

Usia : 64 Tahun
11 Jul 2024 14:50 14 Jul 2024 08:30 AGAPE
DIKREMASIKAN
Di KEPUTIH
14 Jul 2024
32 - - - - -

Cold Storage

Ruang Foto Nama Masuk Keluar Keterangan
Tanggal & Jam Tanggal & Jam