Ruang VIP

Ruang Foto Nama Masuk Keluar Keterangan
Tanggal & Jam Tanggal & Jam
A - NY. KRISTIANA KANG

Usia : 72 Tahun
11 Dec 2023 13:25 13 Dec 2023 11:00 BAGUS
DIKREMASIKAN
Di EKA PRAYA
13 Dec 2023
B - TN. HARRY TEDJO WIBOWO

Usia : 88 Tahun
10 Dec 2023 10:50 12 Dec 2023 09:00 ARIO
DIMAKAMKAN
Di KEMBANG KUNING
12 Dec 2023
C - TN. HARRY TEDJO WIBOWO

Usia : 88 Tahun
10 Dec 2023 10:50 12 Dec 2023 09:00 ARIO
DIMAKAMKAN
Di KEMBANG KUNING
12 Dec 2023
D - NY. AMELIA GUNAWAN
NY.JD.GO PIEK TJIN
Usia : 75 Tahun
09 Dec 2023 11:35 12 Dec 2023 09:00 TIARA
DIMAKAMKAN
Di SUKOREJO
12 Dec 2023
E - NY. AMELIA GUNAWAN
NY.JD.GO PIEK TJIN
Usia : 75 Tahun
09 Dec 2023 11:35 12 Dec 2023 09:00 TIARA
DIMAKAMKAN
Di SUKOREJO
12 Dec 2023
F - TN. VANCLOON WANGKE WUISAN

Usia : 88 Tahun
11 Dec 2023 14:00 - ARIO
-
Di -
-
G - NY. LILYS SOESANNE

Usia : 93 Tahun
09 Dec 2023 11:10 12 Dec 2023 08:30 ARIO
DIMAKAMKAN
Di SUKOREJO
12 Dec 2023
H - NY. LILYS SOESANNE

Usia : 93 Tahun
09 Dec 2023 11:10 12 Dec 2023 08:30 ARIO
DIMAKAMKAN
Di SUKOREJO
12 Dec 2023
I - - - - -
J - NY. PIAH

Usia : 93 Tahun
11 Dec 2023 09:00 12 Dec 2023 10:00 ARIO
DIMAKAMKAN
Di SENTONG BARU - LAWANG
12 Dec 2023
K - NY. PIAH

Usia : 93 Tahun
11 Dec 2023 09:00 12 Dec 2023 10:00 ARIO
DIMAKAMKAN
Di SENTONG BARU - LAWANG
12 Dec 2023
L - NY. LELY RETNO DEWI

Usia : 81 Tahun
10 Dec 2023 12:45 13 Dec 2023 12:00 BAGUS
DIKREMASIKAN
Di EKA PRAYA
13 Dec 2023
M - NY. SRI MULYANINGSIH

Usia : 74 Tahun
09 Dec 2023 08:45 15 Dec 2023 09:30 GLORIA
DIKREMASIKAN
Di EKA PRAYA
15 Dec 2023
N - NY. SRI MULYANINGSIH

Usia : 74 Tahun
09 Dec 2023 08:45 15 Dec 2023 09:30 GLORIA
DIKREMASIKAN
Di EKA PRAYA
15 Dec 2023
O - - - - -

Ruang Foto Nama Masuk Keluar Keterangan
Tanggal & Jam Tanggal & Jam
II.A - - - - -
II.B - - - - -
II.C - - - - -
II.D - - - - -
II.E - - - - -
II.F - - - - -
II.G - - - - -
II.H - - - - -
II.I - - - - -
II.J - - - - -
II.K - - - - -
II.L - - - - -
II.M - - - - -
II.N - - - - -
II.O - - - - -

Ruang Biasa

Ruang Foto Nama Masuk Keluar Keterangan
Tanggal & Jam Tanggal & Jam
01 - TN. LIE LIN HO

Usia : 69 Tahun
09 Dec 2023 09:40 12 Dec 2023 10:00 BAGUS
DIKREMASIKAN
Di EKA PRAYA
12 Dec 2023
02 - TN. LIE LIN HO

Usia : 69 Tahun
09 Dec 2023 09:40 12 Dec 2023 10:00 BAGUS
DIKREMASIKAN
Di EKA PRAYA
12 Dec 2023
03 - TN. LIE LIN HO

Usia : 69 Tahun
09 Dec 2023 09:40 12 Dec 2023 10:00 BAGUS
DIKREMASIKAN
Di EKA PRAYA
12 Dec 2023
04 - - - - -
05 - TN. TJAN JONG THAY
JL.YOSEPH FELIKS CAHYONO
Usia : 79 Tahun
11 Dec 2023 11:34 13 Dec 2023 10:00 BG.ABADI
DIKREMASIKAN
Di EKA PRAYA
13 Dec 2023
06 - - - - -
07 - NY. MARLIANA HALIM

Usia : 33 Tahun
11 Dec 2023 10:20 14 Dec 2023 08:00 ARIO
DIMAKAMKAN
Di SUKOREJO
14 Dec 2023
08 - - - - -
09 - NY. LENNY SURYATI SUSANTO
NY.TIO GIOK LIE NIO
Usia : 85 Tahun
10 Dec 2023 09:10 14 Dec 2023 08:30 BAGUS
DIMAKAMKAN
Di GUNUNG GANGSIR
14 Dec 2023
10 - NY. LENNY SURYATI SUSANTO
NY.TIO GIOK LIE NIO
Usia : 85 Tahun
10 Dec 2023 09:10 14 Dec 2023 08:30 BAGUS
DIMAKAMKAN
Di GUNUNG GANGSIR
14 Dec 2023
11 - NY. SIE GIOK KWIE
LINDAWATI GUNAWAN
Usia : 60 Tahun
10 Dec 2023 12:10 12 Dec 2023 08:30 TIARA
DIKREMASIKAN
Di EKA PRAYA
12 Dec 2023
12 - NY. REBEKA PUSPAWATI

Usia : 83 Tahun
11 Dec 2023 12:56 - BAGUS
DIMAKAMKAN
Di KEPUTIH
-
15 - TN. SUBIANTO GUNAWAN

Usia : 74 Tahun
11 Dec 2023 11:31 - TIARA
DIMAKAMKAN
Di KEPUTIH
-
16 - TN. HERMAN SANTOSO
TN.KOK SOK CHIANG
Usia : 56 Tahun
11 Dec 2023 10:33 - GLORIA
-
Di -
-
17 - NY. RINA WIJAYANTI

Usia : 58 Tahun
10 Dec 2023 11:25 13 Dec 2023 13:00 BAGUS
DIKREMASIKAN
Di EKA PRAYA
13 Dec 2023
18 - NY. RINA WIJAYANTI

Usia : 58 Tahun
10 Dec 2023 11:25 13 Dec 2023 13:00 BAGUS
DIKREMASIKAN
Di EKA PRAYA
13 Dec 2023
21 - NY. ONG SWIE HA

Usia : 83 Tahun
11 Dec 2023 09:40 13 Dec 2023 09:00 TIARA
DIMAKAMKAN
Di SENTONG LAMA - LAWANG
13 Dec 2023
22 - NY. ONG SWIE HA

Usia : 83 Tahun
11 Dec 2023 09:40 13 Dec 2023 09:00 TIARA
DIMAKAMKAN
Di SENTONG LAMA - LAWANG
13 Dec 2023
23 - NY. ONG SWIE HA

Usia : 83 Tahun
11 Dec 2023 09:40 13 Dec 2023 09:00 TIARA
DIMAKAMKAN
Di SENTONG LAMA - LAWANG
13 Dec 2023
24 - - - - -
25 - NY. KWA SOEI ING

Usia : 86 Tahun
11 Dec 2023 14:53 - GLORIA
-
Di -
-
26 - NY. GO BIK TJIN

Usia : 68 Tahun
11 Dec 2023 11:40 - ARIO
-
Di -
-
27 - NY. GO BIK TJIN

Usia : 68 Tahun
11 Dec 2023 11:40 - ARIO
-
Di -
-
28 - NY. GO BIK TJIN

Usia : 68 Tahun
11 Dec 2023 11:40 - ARIO
-
Di -
-
29 - - - - -
30 - - - - -
31 - - - - -
32 - NY. LILIK MARIA

Usia : 79 Tahun
11 Dec 2023 10:37 - ARIO
-
Di -
-

Cold Storage

Ruang Foto Nama Masuk Keluar Keterangan
Tanggal & Jam Tanggal & Jam
CS - NY. LIEM SIOE TJOE

Usia : 71 Tahun
11 Dec 2023 07:50 - ARIO
-
Di -
-
CS - NY. TJEN NYIT KUI

Usia : 68 Tahun
11 Dec 2023 12:30 - ARIO
-
Di -
-
CS - TN. RUDI SUTJIPTO ONGGOTJAHJO
TN.ONG THIAM TJAY
Usia : 77 Tahun
10 Dec 2023 11:01 - ARIO
-
Di -
-